Viser arkivet for stikkord lønn

Hurra for hotellstreiken

HURRA FOR HOTELLSTREIKEN
Maidag lys og grå – på Karl Johan vi står
Streikevester lyser opp i kamp for bedre kår
Lokal forhandlingsrett – ei lønn å leve av
Bak faner – flagg de går i vårens vakre tog
Med pengebingen tung som bly
Med grådighet – profittbegjær – fra by til by
Hotellbaroner seiler støtt på Høyrebølgen blå
Vi roper høyt – stå på
En dag de pengebingen åpne må
Og dere er i mål
Solidaritetsklem fra Gunn Pound

Neste valg 2013 volder stort besvær både i AP, R/G og ikke minst lederskapet i LO ...

Det virker som om nyhetene som kommer fra meningsmåling etter meningsmåling volder en del bekymring for APs/LOs meget godt betalte ledere via styreverv etter styreverv som kommer på toppen av meget rause tildelte lønninger og pensjonsordninger innen parti og fagbevegelse. LOs leder har etter sigende bl a så mange styreverv enten som fast eller varamedlem at han heller ikke har tid til å delta på de mange styremøter han burde møtt på og ikke minst får godt betalt for! Han får så mye i ekstra styrehonorarer at det langt overgår med 3-gangen det minstepensjonsister har – og det er også dobbelt av gjennomsnittlig årslønn for de arbeidere han mener forestå som et godt og moderat eksempel! Og det er bare i styrehonorarer i tillegg til lønn – mer enn statsministeren. Det hele er så avskyelig avslørende at det er sterkt beklemmende å se han ytrer sine bekymringer til avisene over at de borgerlige ligger meget godt an til valgseier i 2013! Ja – måtte det faktisk gå slik at disse LO-pampene som har vasset i rause styreverv blir satt på riktig plass blant de arbeidere de skal forestå! For maken til arrogant og avslørende egoisme som det faktisk viser seg være – det er bare faktisk å få avsky for! Snakk om bare å ri egen hest uten hensyn til andre????
Jf
LO-leder Roar Flåthen mener det er bekymringsfullt at Høyre og Fremskrittspartiet kan få flertall på Stortinget alene etter valget neste høst.

De siste månedene har meningsmålingene vist at de to borgerlige partiene ligger an til å kunne få flertall alene og dermed mulighet til å danne regjering sammen.

– Det er spesielt utfordrende at de to høyrepartiene på en rekke målinger har rent flertall sammen. En ting er at Høyre er så store, men at Høyre og Frp til sammen kan danne flertallsregjering må vi ta på høyeste alvor. Det kommer til å endre både norsk politikk og hele samfunnsutviklingen. Frp kommer ikke til å gå i regjering uten å få en sterk innflytelse på politikken. Og hva i all verdens slags politikk er det en slik regjering vil føre? sier Flåthen til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

LO-lederen frykter et politisk eksperiment som man ikke har sett i dette landet før, og at det vil gå ut over velferdsstaten og organiseringen av samfunnet og arbeidslivet.

LO samarbeider tett med Ap og får årlig fem millioner kroner i støtte til såkalt fagpolitisk samarbeid fra partiet. Flåthen mener Ap må bli mer offensive, dersom de rødgrønne skal ha mulighet i stortingsvalget 2013.

– Uten et sterkt Arbeiderparti som presenterer gode og tydelige svar på de politiske utfordringene, ja, da er det fritt fram for de borgerlige, sier Flåthen. (©NTB)

Først meg selv så meg selv igjen.

Flåten har i flere år kritisert lønnsnivået til sjefer. Med rette etter min bedømmelse. Derimot ser ikke LO sjefen samme problem når det gjelder ham selv og mottar en årlig gode fra en varamannspost i Raufoss som er høyere enn hva en minstepensjonist som har vært en av hans medlemmer får i årlig pensjon. Det bør tillegges at Lo sjefen er varamann og har ikke styremøteplikt for å motta denne smøringen som kommer på toppen av andre lønnsgoder på ca 2 millioner Norske kroner.
Trygve Hegnar frykter for at SAS kan gå konkurs og at derved får Norwegian det Norske markedet alene og mener derfor at skattebetalerne skal betale SAS utav konkurs. Nå er vel ikke Hegnar den vi oppfatter som pådriver statlig bruk av penger på slike redningsaksjoner. Men som Røkke så også Hegnar, begge vet at de må sitte nær kua for å melke henne, og hvis de sparker kua kan hun sparke tilbake og ikke gi mere melk selv om juret er fullt.
Og for de som ikke har fulgt med i svingene så er Hegnar hovedaksjonær i Hurtigruten som bekjent har store statlige tilskudd.

Staten ved NAV er Norges største arbeidsgiver.

NAV setter lite krav til dem som står på deres lønningsliste.
For de som er under pensjonsalderen vil uførepensjon bli lønnsgrunn etter hvert, og for de som har nådd pensjonsalderen blir det naturlig å gi pensjon.
Mange av de som har uførepensjon kan gjøre alt mellom himmel og jord utenom å ha en jobb vanlig jobb som belastes skatt. Mange mener at dette er ok, og at slike påstander som jeg her fremsetter gir dårlig samvittighet til de som mottar uføretrygd. Jeg mener at de som får dårlig samvittighet av min påstand har grunnlag for sinn dårlige samvittighet, og at de som virkelig fortjener sin uføretrygd ikke har noen grunn for dårlig samvittighet. Problemet for de som får dårlig samvittighet er at det samfunnet vi har fått i dag ikke er tilrettelagt for de som føler dårlig samvittighet av min påstand. De aller fleste på uføretrygd har litt restarbeidsevne som de gjerne skulle ha brukt til et fornuftig arbeid og bidratt etter evne til samfunnet, men dagens samfunn og arbeidsliv er ikke tilrettelagt for denne gruppen.
Denne gruppen av uføretrygdmottakere er ikke min bekymring, ei heller ikke de som kort og godt har løyet seg til uføreutbetalinger og flyttet til et annet land hvor de uhindret kan leve godt på sin løgn samt jobbe alt de orker ved siden av.
Min største bekymring er at ekstremister bruker NAV som arbeidsgiver og mottar lønn fra NAV mens de forbereder å fjerne det Norske demokratiet og underlegge Norge Shari og Islam.
Etter 22.07.2011 sa Jens Stoltenberg at vi ikke skulle bli naive, men er det ikke det vi ser i saken mot Ubaydullah Hussain? Han og hans følgesmenn/kvinner sier klart at de vil ødelegge det Norske samfunnet slik vi kjenner det i dag, og til å bli et land for de som forsvarer koreanen og Islamsk lov – Sharia lovene.
For meg føles det ganske naivt at staten ved NAV betaler lønn til de som kjemper mot det samfunnssystemet som gjør det mulig for dem å leve i et fredelig land, mens de kjemper for å fjerne de som har bygget dette samfunnet.

Er statlige toppsjefer viktigere enn Statsministeren ?

22 av 27 toppsjefer i statens heleide selskaper hadde høyere fastlønn enn statsministeren i fjor. På toppen kommer bonuser og pensjonsavtaler Jens Stoltenberg bare kan drømme om.

Hvorfor gir vi statlige ledere millionlønn mens Statsminister får luselønn i forhold ? Er statlige toppsjefer viktigere enn Statsministeren ?

18 prosents lønnsøkning til statlige toppsjefer

Toppsjefene i de statseide, børsnoterte selskapene fikk nesten 18 prosents lønnsøkning i fjor.

En oversikt VG har gjort av lønns- og bonusutviklingen for toppsjefene i Statoil, Telenor, Kongsberg Gruppen, DNB, Norsk Hydro og Yara fra 2007 til 2011, viser at toppenes inntekter økte langt mer enn i samfunnet for øvrig fra 2010 til 2011. Lønnsøkningen var 17,56 prosent, og i gjennomsnitt tjener de seks mennene 8,7 millioner kroner.

Så kommer Arbeiderpartistatsråden og forteller at hvis de statlige ansatte ønsker noen kroner mer i timen kan det gå ut over norsk velferd.

Det er et paradoks at under den rødgrønne-regjering har vi hatt størst lønnsøkning for statlige toppsjefer.

Advokaters lønn

RULE, RUN and RAPE
Overskriften burde vært en beskrivelse av en kriminell organisering som for eksempel Mafia avdelinger.
Beklageligvis så er det ikke det som beskrives med disse ord, men en betegnelse for hvordan et stort antall amerikanere ser på hvordan advokater har overtatt styringen i landet.
Senatorene i USA er nesten uten unntak jurister. Jurister lager lovene (RULE) og de styrer (RUN) landet. Voldtekten er av økonomisk art, og gir en beskrivelse av hvordan advokater som trekker i trådene både i og utenfor senatet skor seg selv på lover de nærmest har skreddersydd for å kunne legge grunnsteinen til egen velstand.
Den makten og misbruket av sin posisjon som advokater og tidligere senatorer utviser, overgår den makt Mafiaen skaffet seg ved bruk av sine metoder.
Dagens BT utgave har sammenstilt inntektene til partnerne i Wikborg & Rein og viser at de høgeste lønningene til partnerne ligger rundt 12 millioner.
Det er ingen i Norge eller andre land som ved arbeid kan tjene slike summer på vanlig måte. Grunnen til at advokater kan heve slike lønninger ligger i overskriften og forståelsen av denne.
Det er ingen annen yrkesgruppe som blir utdannet til å fremsette løgn, usanne påstander, fiktive fremstillinger for å være virkelighet, utenom advokater.
Det er heller ikke så lenge siden at Juriststudenter ble tatt i eksamensfjusk, men ble ikke gitt noen form for tilføyelser for sine juksinger.
En dårlig advokat gir arbeid til minst to andre advokater, for å videreføre det dårlige arbeid som den dårlige advokaten satte i scene.
Advokater har også gjort det Norske samfunnet avhengig av advokater, og Kommuner og andre offentlige organer har gjort seg selv avhengig av at det er advokater som styrer i bakrommene til skyhøye salær.
USA er ikke lengre alene i å bli voldtatt av advokater.
Lønnen som Wikborg & Rein utbetaler partnerne sies å være fruktene av hardt arbeid. Døgnet har bare 24 timer, men hvor mange timer har advokat døgnet?
Grunnen til de høge lønnsutbetalingene ligger ikke i hardt arbeid men tvert i mot på grunn av at advokatene ikke gjør den jobben som de mener seg utdannet til.
Hvis advokatene hadde gjort sin jobb i utgangspunktet, ville vi ikke hatt behov for mer enn et fåtall advokater i Norge.
Wikborg & Rein sine lønnsutbetalinger gjenspeiler derfor ikke hardt arbeid, men tvert imot dårlig utført arbeid av advokater.
Norge har i dag flere advokater pr innbygger enn USA. Det er derfor ikke så stor overraskelse å se at Norske advokater bruker sin mafia makt til å sko seg selv også i Norge.
BT viser også til at økonomiske rådgivere som har høge inntekter. Det er nærliggende å si at også her gjelder regelen om at en dårlig økonomisk rådgiver gir jobb til minst to andre økonomiske rådgivere.
Det beklagelige er at det er den vanlige mann og kvinne som blir svett i sin jobb som betaler lønnen til disse høgt utdannede systemsnylterne som har sine farefulle jobber hvor de kan risikere å få et papir kutt.
Var det noen som sa at alle skal behandles likt?

HVOR ENDER DET?

En parkeringsplass til 220 000 kroner! Det samme som en hel leilighet kostet for 20 år siden! Og nå kan vi sette en null bak parkeringsplassprisen, – for å få en helt vanlig standard leilighet. Hva om de 20 neste årene, hvis prisene går med samme fart? Følger lønningene etter? Pensjonene?

Kan LO-ansatte gå til streik ?

En LO-representant her på Origo sier at LO er den eneste organisasjonen som jobber for de lavtlønnede. Hvordan går LO frem ovenfor sine egne lavtlønnede medarbeidere hvis de ansatte mener seg dårlig betalt ? Hvilken organisasjon jobber for LO-s lavtlønnede ansatte ?

Er ikke dette som bukken som passer havresekken ?

UNNSKYLD MIN POLITIKERFORAKT

Om lønn og inflasjon:
Hvorfor høyere lønninger? Jeg kan forstå at kvinner streiker for lik lønn til likt arbeid. Tidligere var det så snedig gjort at man hadde en annen tittel på menn som hadde samme arbeidet som en kvinne, og av den grunn hadde en høyere lønn. Det at menn har høyere lønn skriver seg vel fra tiden da han var familiens forsørger noe som fremdeles henger lønnsmessig igjen i kulturen vår, – men når man har samme lengde og kostnad på utdanning, burde jo dette også borge for lik lønn? Men har man nå fått det?
Men så tenker jeg, hva med inflasjon i forbindelse med lønnsøkningene? Det hører man aldri noe om. Bare når det gjelder infrastrukturen. Da oijer den eminente regjeringen seg. Unnskyld min politikerforakt, men på det punktet har dere selv bedt om det.
Norge er et av verdens dyreste land å leve i. Kronen får mindre og mindre verdi. En kjent av meg sa så klokt: Tenk om man bare kunne “fryse” lønninger, priser, offentlige avgifter med mer – og dermed rett og slett stoppe karusellen. For en ting er klart, ved at lønninger øker så øker også prisene like mye og gjerne mer, og hvor blir det da av “lønnsøkningen”?
En arbeidsgiver vil jo gjerne ha betalt for det han/hun må betale av lønn og sosiale avgifter på lønn til ansatte. Resultatet er at hele økningen og mer til blir spist opp av andre utgifter som av den grunn også øker, og man står i realiteten igjen med mindre enn det man fikk før streiken. Så hva har man i virkeligheten oppnådd? De som sitter igjen med skjegget i postkassen er de med lav lønn og liten pensjon. Men det vi opplever er at man snur tingene på hodet og sier at utgiftene stiger, skatt og avgifter øker, derfor må man ha en høyere lønn. Men hvem starter det hele?