Viser arkivet for stikkord kamp

Hurra for hotellstreiken

HURRA FOR HOTELLSTREIKEN
Maidag lys og grå – på Karl Johan vi står
Streikevester lyser opp i kamp for bedre kår
Lokal forhandlingsrett – ei lønn å leve av
Bak faner – flagg de går i vårens vakre tog
Med pengebingen tung som bly
Med grådighet – profittbegjær – fra by til by
Hotellbaroner seiler støtt på Høyrebølgen blå
Vi roper høyt – stå på
En dag de pengebingen åpne må
Og dere er i mål
Solidaritetsklem fra Gunn Pound

Kamp for lokalsykehusene

KAMP FOR LOKALSYKEHUSENE
Demonstrasjonen på Eidsvoll plass 12. august 2015
Våre sykehus de røver – Appellene gløder
Demonstrantene klapper og hører
Parolene – plakatene i sol bris seg rører
Aktivistene fra syd-vest-nord og Møre
Kjøre Høie ! Hvor skal vi føde
Når lokalsykehus legges øde
Helsebyråkratenes ører er døve
Den gang helseminister Støre
Ville heller ikke høre
Helseforetakene på maktens tinde
Gigantsykehus – sentraliseringsmani
Helsedepartementets passive strategi
Penger – profitt og tapte liv
Kampen for våre lokalsykehus tar tid
Seieren er vår – en dag vi kan si
Bli med i kampen for ditt og mitt liv !
Gunn Pound
Haugenstua

Stopp bolighaiene og utnytting av vanskeligstilte

STOPP BOLIGHAIENE OG UTNYTTING AV VANSKELIGSTILTE
Kamp mot profitthaiene på boligmarkedet. Retten til å bo er en menneskerett på linje med retten til helsehjelp og utdanning. Boligspekulasjoner i Oslo og andre byer har skapt mange uforskyldte gjeldsofre.
Dette skyldes avviklingen av den sosiale boligpolitikken . I 2004 med Høyre/FRP-byrådet i spissen ble det slutt på all subsidiering av husleien i kommunale boliger. Markedsleie ble innført og utgjør pr. i dag ca. 9 – 11 000 i husleie pr. måned. Dette må vanskeligstilte på minstetrygd betale, og dette er grov utnytting av folk som har falt utenfor samfunnet. Helse- og sosialbyråden skriver i avisen at Oslo trenger flere kommunale boliger. Ja , vi trenger mange flere kommunale boliger, men til hvilken pris ? Og hva er hensikten med å tilby folk med ekstra utfordringer og lave inntekter kommunale boliger når disse må punge ut til markedspris ?
Unge førstegangskjøpere uten egenkapital og/eller rike foreldre risikerer å forbli på det evige leiemarkedet. Betingelsene for å få boliglån i bankene er 15% egenkapital av boligens verdi og at man er i fast jobb. 6 av 10 unge får hjelp av foreldrene til kjøp av bolig. Men hva med de 4 av 10 som ikke har pengesterke foreldre? Med så høye husleier på leiemarkedet, greier ikke potensielle førstegangskjøpere å spare til egenkapital. Og hva med de unge som ikke har fast jobb ? Den nye arbeidsmiljøloven åpner for arbeidsgivernes rett til midlertidige ansettelser som betyr færre faste stillinger. Og prognosene viser stigende arbeidsledighet som hindrer unge og vanskeligstilte inntreden på arbeidsmarkedet.
Rødt har bl.a. programfestet følgende :
Storstilt kommunal bygging av kommunale utleieboliger med god standard og til rimelig pris. Makspris husleie pr. måned kr. 3000 pr. måned inkl. strøm.
Opprette kommunalt boligtilsyn og boligombud i de større byene for å bekjempe spekulasjon og ivareta leietakeres og boligsøkeres interesser
Å stanse boligspekulanter og utleiere som utnytter boligsøkere og leietakere ved å gjøre det mindre lønnsomt.
Forbud mot utseksjonering av større leiligheter til hybler i sameier og borettslag. Eierseksjonsloven må strammes inn.
Høstens valg nærmer seg. Bruk stemmeretten !
Gunn Pound
1 kandidat Rødt
BU Stovner