Viser arkivet for stikkord rødt

Rødt utestenges fra partilederdebatten

RØDT UTESTENGT FRA PARTILEDERDEBATTEN
Nå hører jeg på partilederdebatten fra Arendeal på NRK og savner Rødt i panelet. Vi i Rødt betaler lisensen på linje med andre.
NRK er en statseid institusjon og plikter å følge demokratiske spilleregler. NRK skal være et talerør for mangfoldet i samfunnet og er finansiert gjennom lisensen som du og jeg betaler. Er ikke vi som sympatiserer med og stemmer Rødt en del av mangfoldet ? Vi betaler jo lisensen på lik linje med andre.
Som kunder av varer og tjenester kan vi i de aller fleste sammenhenger nekte å betale for varene og tjenestene hvis ikke disse dekker våre krav. Og som medlemmer i organisasjoner kan vi droppe å betale medlemskontingenten hvis organisasjonen ikke fyller våre behov. Men dette gjelder ikke i vårt kundeforhold til NRK.
Som kjent blir Rødt utestengt da partiet ikke har representanter på Stortinget og ligger for lavt på meningsmålingene. Jeg minner om at Rødt har 3 representanter i bystyret i Oslo og er godt representert mange steder i landet.
En ekstra utfordring for Rødt er at partiet har ingen rike tanter og onkler som kunne støtte oss i valgkampen. FRP og Høyre får millioner i valgkampstøtte fra sine rike milliardærvenner. Fagforbundets valgkampbudsjett var på 16 millioner og ga valgkampstøtte til AP, SV og Senterpartiet. Rødt fikk ingen støtte. Dette vet NRK som støtter de store og svikter de små. Og da er det ekstra vanskelig å forstå at en statseid institusjon som skal opptre nøytralt knebler ytringsfriheten for noen grupperinger.
Når dette er sagt vil jeg rose Akers avis som er så flinke til å ivareta mangfoldet i Groruddalen. Her slipper alle til fra ytterste høyre til ytterste venstre, fra barn til eldre, fra alle tros- og kirkesamfunn, fra alle organisasjoner og institusjoner m.m. NRK har noe å lære fra Akers avis. Som mangeårig abonnent betaler jeg mitt årlige abonnement med stor glede.
Min oppfordring : støtt Rødt facebooksiden « Vi som krever at NRK tar med Rødt i partilederdebatten og Valgomaten !
Gunn Pound
Medlem i Rødt

NRK opptrer arrogant og udemokratisk

NRK OPPTRER ARROGANT OG UDEMOKRATISK
I går kom NRK-lisensen i posten og jeg spør om denne bør betales da NRK opptrer så arrogant ved å ekskludere Rødt fra den nasjonale Valgomaten og partilederdebatten. Nå er vi mange som ser rødt.
NRK er en statseid institusjon og plikter å følge demokratiske spilleregler. NRK skal være et talerør for mangfoldet i samfunnet og er finansiert gjennom lisensen som du og jeg betaler. Er ikke vi som sympatiserer med og stemmer Rødt en del av mangfoldet ? Vi betaler jo lisensen på lik linje med andre.
Som kunder av varer og tjenester kan vi i de aller fleste sammenhenger nekte å betale for varene og tjenestene hvis ikke disse dekker våre krav. Og som medlemmer i organisasjoner kan vi droppe å betale medlemskontingenten hvis organisasjonen ikke fyller våre behov. Men dette gjelder ikke i vårt kundeforhold til NRK.
Som kjent blir Rødt utestengt da partiet ikke har representanter på Stortinget og ligger for lavt (etter NRK`s definisjon) på meningsmålingene. Høstens valg er kommunevalg og partiet har 2 representanter i bystyret, og mange steder i landet vil Rødt spille en avgjørende rolle i kommunevalget. I Tromsø har Rødt 10,6 % oppslutning på Nordlys siste måling.
En ekstra utfordring for Rødt er at partiet har ingen rike tanter og onkler som kan støtte oss i valgkampen. FRP og Høyre får millioner i valgkampstøtte fra sine rike milliardærvenner. Fagforbundets valgkampbudsjett er på 16 millioner og gir valgkampstøtte til AP, SV og Senterpartiet. Rødt får ingen støtte. Dette vet NRK som støtter de store og svikter de små. Og da er det ekstra vanskelig å forstå at en statseid institusjon som skal opptre nøytralt knebler ytringsfriheten for noen grupperinger.
Når dette er sagt vil jeg rose Akers avis som er så flinke til å ivareta mangfoldet i Groruddalen. Her slipper alle til fra ytterste høyre til ytterste venstre, fra barn til eldre, fra alle tros- og kirkesamfunn, fra alle organisasjoner og institusjoner m.m. NRK har noe å lære fra Akers avis. Som mangeårig abonnent betaler jeg mitt årlige abonnement med stor glede.
Min oppfordring : støtt Rødt facebooksiden « Vi som krever at NRK tar med Rødt i partilederdebatten og Valgomaten !
Gunn Pound
1 kandidat Rødt
BU Stovner

Hva vil FRP egentlig med landet vårt?

FRP ble i sin spede begynnelse sponset av Sør-Afrikas hvite apartheid-styre (da som “Anders Langes Parti til sterk nedsettelse av skatter, avgifter og offentlige inngrep”),

Sitat fra Wikipedia:
”Før valget i 1973 mottok ALP penger fra apartheid-regimet i Sør-Afrika: «Vi finansierte [Anders] Langes parti slik at de kunne lansere en ukeavis. Deretter ga vi dem mer penger slik at han var i stand til å kjøre en brukbar kampanje i valget samme år (1973).» Dette skrev sørafrikaneren Eschel Rhoodie i den selvbiografiske boka «The Real Information Scandal» (1983) om sitt arbeid i det sørafrikanske informasjonsdepartementet på 1970-tallet”

Det er pr. definisjon altså rasistiske penger som har vært med å bygge opp FRP.

FRP unnlot, som eneste parti, å stemme i mot apartheid-regimet i Sør Afrika og syntes det var riktig at Nelson Mandela ble fengslet av regimet.

Plukk fra denne listen og start krigen mot FRP/Høyre:
1. Frp vil legge ned Lånekassen og overlate studentene til kommersielle banker.
2. Frp vil lete etter olje i Lofoten/Vesterålen – uavhengig av ekspertenes råd!
3. Frp vil rangere elever og henge ut enkeltskoler i avisa.
4. Frp vil masseprivatisere skolen og skape større forskjeller mellom elevene.
5. Frp vil fjerne formuesskatten og gi hver av Norges 100 rikeste mange millioner i skattelette.
6. Frp vil privatisere velferdstjenestene og la lommeboka avgjøre hvor lenge du skal stå i helsekø.
7. Frp vil stanse innvandringen fra land der folk ikke ser norske ut.
8. Frp vil halvere kulturbudsjettet og produsert kunst skal til sponsorene først..
9. Frp vil endre ekteskapsloven å gjøre det vanskeligere for homofile å gifte seg og adoptere barn.
10. Frp vil sette bestemor ut på anbud og la kommersielle aktører tjene penger på bestefar.
11. Frp vil legge ned Sametinget og fjerne støtten til samisk kultur.
12. Frp vil legge ned Likestillings- og diskrimineringsombudet og fjerne likestillingsloven.
13. Frp vil legge ned fylkeskommunene og lage gigakommuner.
14. Frp vil kutte i støtten til distrikts-Norge og halvere støtten til jordbruket.
15. Frp vil overlate mer av makten til markedet.
16. Frp vil ikke prioritere å rense utslippene fra gasskraftverk.
17. Frp vil åpne opp for flere typer midlertidige ansettelser av ungdom.
18. Frp vil gjøre alle til minstepensjonister og overlate eldres trygghet til private pensjonsbedrifter.
19. Frp vil innføre karakterer for niåringer i skolen.
20. Frp vil ikke ha høyhastighetsbaner mellom de største byene.
21. Frp vil sette bibliotekene femti år tilbake i tid ved å fjerne utlån av filmer, musikk og aviser.
22. Frp vil gjøre stillingsvernet for landets arbeidere mer usikkert – lovendringer på gang
23. Frp vil kutte dramatisk i bistanden til verdens fattigste land.
24. Frp vil tvinge ungdom til å jobbe mer overtid uten rett til overtidsbetaling.
25. Frp vil ukritisk støtte Israels okkupasjon av de palestinske områdene.
26. Frp vil redusere støtten til Kredittilsynet
27. Frp vil kutte pressestøtten
28. Frp vil myke opp regler for midlertidig ansettelse
29. Frp vil ha større lokal forhandlingsrett og fjerne den sentrale (LO for eksempel)
30. Frp vil tror ikke på at klimaendringene er menneskeskapt også.
31. Frp vil bygge interneringsleire for bl.a. asylsøkere i utlandet (helst i Afrika)
32. Frp vil ha omkamp om oppholdstillatelsene til ikke-vestlige innvandere og asylsøkere

Interneringsleirene skal altså brukes til å plassere ikke bare asylsøkere, men også utviste ikke-vestlige innvandere samt kriminelle. Og når de kommer til makten – også de av oss som protesterer mot FRP-regimets politikk.
Mange her inne husker sikkert Carl Ivar Hagens utsagn – ”send hele bunten til Svalbard!”.
Noen har prøvet før, men det skremmer ikke FRP. Tenker på både Guantanamo og de hundrevis av fangeleire som tyskerne bygde – i andres land.

I diverse grupper på Facebook pågår det ren Ku Klux Klan aktivitet med opphissede utspill om hva man bør gjøre med alle svartingene i Norge. Der benektes det faktisk også at holocaust fant sted. De ansvarlige for Facebook synes ikke å bry seg særlig, og da må kampen mot FRP tas på barrikadene av våre topp politikere. Lars Sponheim har vist oss veien og nå må AP, SV, SP og RØDT ta FRP på alvor. Vi trenger statlige initiativ og aksjoner mot rasisme og jeg vil ha Lars tilbake…..

Tiden er overmoden til at venstresiden nå tar et kraftig oppgjør med FRP og alt hva det partiet står for. Hvis ikke kan man fort få rykter på seg for å være en som bare dilter etter FRPs politikk og løsninger.
Og – det er en sikker måte å tape mange stemmer på for AP – og da feil vei.

Og det utrolige vannstyre av Oslo fortsetter, med bompengeringer, Holmenkollen, Flexi-kort, nytt museum og en galloperende kommunal gjeld som vil nå over 90% i 2013 – var på 22% i 2004 – å du kjære mor! Ikke rart Erling Lae trakk seg – han også. Klasseskillet er nå innført på en vellykket måte ved tung prising av SFO-ordningen ved Oslo-skolene.

Partiet skyr heller ikke voldelige kriminelle i sentrale posisjoner, så som Per Sandberg, formann for justiskommiteen med en dom for vold mot – ja ikke sant – en asylsøker i 1997.

Og alle husker vel Benjamin morderens (Kvisler) belønning fra Erik Gjems Onstad…huff og huff

For ikke å glemme trollmannen fra OS som knulla ei småjente, så Siv storgråt på TV..still going.

Og som Siv Jensen så klart uttrykker det:
FRP vil redusere uhjelpen …. for å redusere sulten i Afrika…

Siv syntes ikke Obama fortjente Fredsprisen og følger altså fortsatt ikke med i timen. Obamas rolle i resolusjonen i Sikkerhetsrådet mot atomvåpen samt talen som gav økt forståelse mellom kristne og muslimer i Egypt har selvsagt gått henne hus forbi.

Og FRP må aldri glemme at – å søke asyl er en menneskerett!

Dette partiet ALDRI KOMME TIL MAKTEN I LANDET VÅRT!

Torstein Dahle på Stortinget?

Etter å ha snakket med kilder i Rødt ( tideligere Rød Valgallianse ) så ser de seg ganske så sikker på at Dahle vil få nok stemmer i Bergen/Hordaland til å komme inn på Stortinget.
I perioden 1993–1997 var Erling Folkvord stortingsrepresentant for Rød Valgallianse fra Oslo. Han ble med det partiets første og hittil eneste stortingsrepresentant. Vi har også Steinar Bastesen fra Kystpartiet som kom inn på Stortingetinget med bare 1,7 % på landsbasis, men 10,9 % av stemmene i Nordland. Begge disse to representerer/te partier som lå godt under sperregrensen, men ble valgt inn ved fordelingen av de 150 distriktsrepresentantene.
Hva tror så folket om Torstein Dahles muligheter. Er kildene mine litt for partisk positive eller er det en god mulighet for at Dahle kan feire i natt/morgen?

"Vil ditt parti lede i klimasaken?"

Les henvendelsen tre medlemmer av Concerned Scientists Norway, forskere for en bærekraftig utvikling, sendte til ti partiledere tidligere denne uken – og partienes svar. Dette er nå lagt ut på våre nettsider, med linker til mer informasjon og til partienes svar – som legges ut fortløpende etter hvert som de kommer inn!
Med vennlig hilsen Beate Sjåfjell, medlem av styringsgruppen i Concerned Scientists Norway

Rødt på parti med Taliban

Denne videoen som partiet Rødt visstnok skal lansere på frigjøringsdagen 8.mai viser med all tydelighet at den ekstreme venstresida ikke forstår noenting av hva som skjer i Afghanistan, og langt mindre hva som skjedde under 2.verdenskrig her i Europa. De som sammenligner norske
motstandsaksjoner med aksjonene Taliban og lignende selvmordsbombende grupper må ha misforstått bl.a. dette:
- Norske aksjoner gikk ikke ut på å drepe flest mulige sivile slik Taliban o.l. ser ut til, f.eks. på grønnsaksmarkeder.
- Norske styrker og NATO samarbeider med legitimt valgt styre av Afghanistan og er gitt mandat av FN.
- Hvem støtter/støttet ensrettede regimer? Taliban eller “Gutta på skauen”?

Videoen viser bare hvor idiotisk destruktive noen kan være. For å si det på en annen måte, hvis noen i Rødt stopper denne videoen før den blir lansert, så er det, tross alt, tegn på intelligent liv også i det partiet!