Viser arkivet for stikkord lovbrudd

Sosialsjefens trusler opprettholdes

Når jeg står et stykke inne i resepsjonen på Nav og venter sammen med Sosialsjef Sigurd Røeggen på at min innklagede saksbehandler Line Tunsve skal «finne en penn» til å underskrive på at de garanterer for et forhøyet depositum her i barndomshjemmet jeg bor – men som de få dager etter skriftlig meddeler meg at de ønsker å kaste meg ut fra, stiller han seg opp på skrå rett ved siden av meg og forsøker å stirre meg i senk med en utpreget bister mine.

Det er første gang på alle disse årene at vi møtes ansikt til ansikt.

Ingen av oss utveksler et ord.

Jeg møter blikket hans uten å vike, og Røeggen stirrer uavbrutt tilbake på meg i det hele minuttet Tunsve er vekk.

Forakt er det eneste jeg føler overfor hans patetiske hersketeknikk, men jeg får også en synkende følelse i magen siden han på dette nonverbale viset meddeler meg at det er «ingen vei ut»!

Hva mener jeg?

Les videre her

Fylkesmannens lovbrudd

Her er samlet lov- etikk og regelverk som Fylkesmannen jamnt over har gitt faen i, ved samtlige innsendte klager fra meg gjennom en årrekke: (…)

Inger Elisabeth Salvesen – spesialrådgiver for EST (Byrådet for eldre og sosiale tjenester) har altså blitt orientert om et inhabilt Sosialkontor, en Sosialleder (t/v på bildet over) og et Ombud som har sendt meg trusselbrev, og en Bydelsdirektør (samt sosialtjeneste) som er politianmeldt for graverende lov- etikk og regelbrudd.

Hun utviser forferdelse, men er allikevel så frekk at hun våger å villede meg med at hun rett og slett IKKE VET om Byrådet vil eller kan gå inn og se på en sak som dette! (…)

Les videre her

Helsetilsynets lovbrudd

Filmopptak av Helsetilsynets side 09.06.2016, med følgende avsløring av episke dimensjoner (…)

Jeg har – opp gjennom årene sendt flere varslinger til Helsetilsynet om den ulovlige og dypt uetiske forvaltningsførsel og de massive gjengjeldelser jeg har blitt utsatt for på bakgrunn av min offentliggjøring av udådene som Bydel Nordstrand og Bydel St.Hanshaugen i samarbeid har opprettholdt overfor meg i flere år (se trusselbrevet fra sosialsjefen der dette innrømmes) sammen med flere graverende lydopptak som også er linket til her på hovedsiden – og forklart at Fylkesmannen har ignorert det hele og fulle materialet i min overklaging konsekvent slik at de må ta affære, men har kun mottatt brev tilbake med påstand om at slike forhold ikke hører under Helsetilsynets gebet!

Les videre her

Arbeidstidsreglene brutt over 50.000 ganger


LO er veldig hysterisk nå om dagen. De er veldig opptatt hvis/når vi får en Høyre regjering. Det snakkes om nyliberalisme som har kunnet utvikle seg etter innføringen av markedsliberalismen i store deler av verden, etter modell fra tidligere statsminister Margareth Thatcher (Storbritannia) og tidligere president Ronald Reagan (USA osv osv.

Nå har vi en rødgrønn-regjering med Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistiske Venstreparti – likevel blir arbeidstidsreglene brutt over 50.000 ganger knyttet til arbeidstid. Loven brytes ved at sykepleiere og leger jobber for lenge, for ofte og har for lite fri. Ekstreme tilfeller blir rapportert inn.

Som sagt styrer den sosialistiske regjering, vi har ingen Margareth Thatcher eller Ronald Reagan her i landet. Helseminister Jonas Gahr Støre (Ap) sier det skal være mulig å drive innenfor lovens rammer, og at det er et ledelsesansvar på sykehusene. Han varsler nå at sykehusene må legge om driften slik at mer skal skje innenfor ordinær arbeidstid.

Den rødgrønne-regjering har ikke hatt noen som helst styring på norske helseforetak når arbeidstidsreglene er brutt over 50.000 ganger. Hvem skal de skylde på ? De kan ikke skylde på Høyre eller Frp. De eneste som sitter med ansvaret er Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Sosialistiske Vesntreparti og selvsagt LO