Viser arkivet for stikkord fylkesmannen

Sosialsjefens trusler opprettholdes

Når jeg står et stykke inne i resepsjonen på Nav og venter sammen med Sosialsjef Sigurd Røeggen på at min innklagede saksbehandler Line Tunsve skal «finne en penn» til å underskrive på at de garanterer for et forhøyet depositum her i barndomshjemmet jeg bor – men som de få dager etter skriftlig meddeler meg at de ønsker å kaste meg ut fra, stiller han seg opp på skrå rett ved siden av meg og forsøker å stirre meg i senk med en utpreget bister mine.

Det er første gang på alle disse årene at vi møtes ansikt til ansikt.

Ingen av oss utveksler et ord.

Jeg møter blikket hans uten å vike, og Røeggen stirrer uavbrutt tilbake på meg i det hele minuttet Tunsve er vekk.

Forakt er det eneste jeg føler overfor hans patetiske hersketeknikk, men jeg får også en synkende følelse i magen siden han på dette nonverbale viset meddeler meg at det er «ingen vei ut»!

Hva mener jeg?

Les videre her

Fylkesmannens lovbrudd

Her er samlet lov- etikk og regelverk som Fylkesmannen jamnt over har gitt faen i, ved samtlige innsendte klager fra meg gjennom en årrekke: (…)

Inger Elisabeth Salvesen – spesialrådgiver for EST (Byrådet for eldre og sosiale tjenester) har altså blitt orientert om et inhabilt Sosialkontor, en Sosialleder (t/v på bildet over) og et Ombud som har sendt meg trusselbrev, og en Bydelsdirektør (samt sosialtjeneste) som er politianmeldt for graverende lov- etikk og regelbrudd.

Hun utviser forferdelse, men er allikevel så frekk at hun våger å villede meg med at hun rett og slett IKKE VET om Byrådet vil eller kan gå inn og se på en sak som dette! (…)

Les videre her

Helsetilsynets lovbrudd

Filmopptak av Helsetilsynets side 09.06.2016, med følgende avsløring av episke dimensjoner (…)

Jeg har – opp gjennom årene sendt flere varslinger til Helsetilsynet om den ulovlige og dypt uetiske forvaltningsførsel og de massive gjengjeldelser jeg har blitt utsatt for på bakgrunn av min offentliggjøring av udådene som Bydel Nordstrand og Bydel St.Hanshaugen i samarbeid har opprettholdt overfor meg i flere år (se trusselbrevet fra sosialsjefen der dette innrømmes) sammen med flere graverende lydopptak som også er linket til her på hovedsiden – og forklart at Fylkesmannen har ignorert det hele og fulle materialet i min overklaging konsekvent slik at de må ta affære, men har kun mottatt brev tilbake med påstand om at slike forhold ikke hører under Helsetilsynets gebet!

Les videre her

Fortielser og dekkoperasjoner vedr. reell klageadgang for landets forvaltningsrammede.

Ny post i dag, med viktige innspill fra politiker:

Fortielser og dekkoperasjoner vedr. reell klageadgang for landets forvaltningsrammede.

“Jeg ser allikevel stadig oftere at byråder viker unna, og nekter å forholde seg til enkeltsaker der det trolig dokumenteres systematisk systemsvikt.

Kan være det er ubehagelig å få innsyn og kunnskap som avdekker at det ikke alltid er samsvar mellom de de vakre talepunkter som framføres i offentligheten, og den virkelighet som møter byens innbyggere.

Men ut fra det lovpålagte tilsynsansvar har ikke byråden adgang til å vike unna.

Jeg tar saken opp, og fremmer forslag i første møte i bystyrets finanskomite (…)

Byrådet skal ikke overprøve de sosial- og helse faglige beslutninger, men sikre at det foreligger betryggende saksbehandlingsrutiner og forvaltningspraksis.

Dette kan måtte innebære at Byrådet må gå inn i enkeltsaker, da det er enkeltsakers behandling som kan avdekke systematisk systemsvikt."

http://bit.ly/1uGbR45

Hele innlegget på Origo Oslo:

http://t.co/BqOHZkBnQq