Viser arkivet for stikkord 1

Hurra for hotellstreiken

HURRA FOR HOTELLSTREIKEN
Maidag lys og grå – på Karl Johan vi står
Streikevester lyser opp i kamp for bedre kår
Lokal forhandlingsrett – ei lønn å leve av
Bak faner – flagg de går i vårens vakre tog
Med pengebingen tung som bly
Med grådighet – profittbegjær – fra by til by
Hotellbaroner seiler støtt på Høyrebølgen blå
Vi roper høyt – stå på
En dag de pengebingen åpne må
Og dere er i mål
Solidaritetsklem fra Gunn Pound

Solidaritet ?

Selv om 1.Mai kanskje har overlevd seg selv, unner jeg absolutt våre arbeidere (hvem nå det enn er) og sosialistiske medborgere å kunne markere sine politiske syn denne dagen. Men noen ganger lurer jeg på om de virkelig har tenkt igjennom betydningen av slagordene som bringes til torgs ?

Et av de mer forslitte uttrykkene er “solidaritet”. Solidaritet betyr “å vise samhold med- eller støtte andre mennesker”. I år er det “Internasjonal Solidaritet” som synes å være gjengangeren. Det er kanskje ikke tilfeldig, for her hjemme står der dårlig til med solidariteten :

Hvor er f.eks solidariteten til de tusenvis eldre som ikke får plass på sykehjem, eller i beste fall plasseres i en korridor ? Eller hvor er solidariteten med de tusenvis som årlig rammes som følge av ulykker på livsfarlige veier ? Hvor er solidariteten med de rundt 280.000 som står i sykehuskø – eller den voksende andelen av fattige i Norge som ikke greier seg selv på grunn av skyhøye priser og avgifter ? Hvor er solidariteten til de tusenvis arbeiderne som mister sine arbeidsplasser på grunn av vårt eksepsjonelle skatte- og kostnadsnivå ? Og hvor er solidariteten med de titusenvis yngre som ikke har råd til bolig pga av reguleringskåte politikere ?

Det slår meg at den mest effektive måten å vise soldaritet på er den som tar minst tid : Bytte stemmeseddel til noe annet enn rød-grønt ved neste valg.