Om sonen Rikspolitikk, Origo som verktøy vs. sensur og ytringsfrihet

Til orientering: Et tema som det stadig vekk vendes tilbake til i diverse fora i Origo-nettverket kan eksemplifiseres med følgende utsagn: “Kommentaren/innlegget mitt på sone X er blitt slettet. Jeg trodde det var ytringsfrihet på Origo?”

Utsagnet viser at:

  • a) der er uklarhet i forhold til hva en sone er
  • b) bruker misforstår hva Origo egentlig er for noe

Så, i et forsøk på gjøre dette tydeligere.

Sonen Rikspolitikk er for et selvstendig nettsted å regne. Som for alle andre soner, så har Rikspolitikk noen som står som vert/redaktør for sonen. I Rikspolitikk sitt tilfelle er ansvarlig redaktør Olav Terje Bergo (Bergensavisen). Dette står å lese i bunnteksten på sonen. Av rent praktiske grunner har sonen tre verter slik at vi er flere som kan gjøre endringer på innstillinger i sonen, løpe til dersom noen sliter seg i en debatt etc. Skulle en bruker i en kommentar eller innlegg gå fullstendig av skaftet og bryte norsk lov uten at redaktør/vert for sonen reagere, så risikerer redaktør/vert i ytterste konsekvens å bli dømt for dette (NB! Det betyr ikke at brukeren som i utgangspunktet begikk overtrampet løper fri)

I og med at Rikspolitikk er for et selvstendig nettsted å regne, så er det opp til soneredaktøren/vertskapet å bestemme hva Rikspolitikk skal være og hvilke interne husregler som skal gjelde. Om redaktør/vert velger å gjøre dette i samarbeid med sine medlemmer er helt opp til redaktøren/verten å avgjøre.

BA benytter Origo som system for å drifte Rikspolitikk. Vi kunne selvsagt brukt andre systemer, men – vi har valgt Origo fordi Origo er et godt og fleksibelt dialogverktøy med de attributter vi trenger. Det innebærer også at redaktør/verter i Rikspolitikk, på samme måte som deg, har akseptert Origo sin Medlemsavtale.

Hva er Origo/ytringsfrihet? Origo er et nettbasert dialogverktøy hvor brukere gjennom å opprette seg en profil/bruker verifisert ved hjelp av et mobilnummer kan publisere tekster, bilder, kalenderoppføringer m.m. på egen profilside. På din egen profilside, er DU redaktøren. Du har all den ytringsfriheten du måtte ønske. Men, du er underlagt Medlemsavtalen du aksepterte da du ble bruker av Origo. Det er mao du som står til ansvar for det du publiserer. Redaktørene av Origo, du finner dem bl.a på Vaktmesterkontoret kan komme til å måtte fjerne innhold fra din profil dersom du bryter Medlemsavtalen. Unnlater de å gjøre dette, risikerer de i ytterste konsekvens selv å bli dømt.

I tillegg er Origo et verktøy for samarbeid, dugnad, interessesamfunn eller blogging. Hva du bruker verktøyet til er egentlig opp til deg. Dette innbærer bl.a. at du selv kan opprette soner eller at du kan trå inn i andres soner. Som sonevert er du fortsatt underlagt Medlemsavtalen, men – må i tillegg ta overordnet ansvar for det som dine medlemmer bidrar med i sonen din.

Ropert/Lokalsone/paraplysone:

  • Ropert: Er en funksjon flere av dere sikkert har støtt på. Du finner den igjen når du publiserer noe fra en sone, eller fra din profilside. Haker du av for roperten så sier du til Origo-verktøyet at du vil at Origo skal spre bidraget ditt, det være seg et innlegg, bilde eller arrangement, til relevante soner som bruker Origo som verktøy og til Origo sine samarbeidspartnere (eks BA.no). I tillegg blir bidraget ditt indexert og søkbart/synlig i diverse søkemotorer (eks Google).
  • Lokalsone: Origo har spesialsoner som heter Lokalsoner. bergen360 er et eksempel på en slik. bergen360 dekker ikke overraskende bergensområdet, og samler automatisk på alle bidrag som er publisert med ropert og som bergen360 tror er relevant for andre brukere som hører til i bergen360 sitt geografiske nedslagsfelt. Lokalsonen er p.t. i stor grad det samme som siden Ditt Origo, men i en lokalgeografisk kontekst. Origo har diverse lokale medieaktører som samarbeidspartnere, disse tildeles bl.a. ansvar for sin naturlige Lokalsone, og er redaktør for denne. I Bergen er det BA som er Origo sin mediepartner. BA har kalt sin lokalsone for bergen360, og – BA har redaktøransvaret for sonen. Det betyr, at om du publiserer noe fra din profil med ropert, så kan det dette bidraget (eks om det er kartmarkert i Bergen) ende opp på bergen360. BA har som sagt redaktøransvaret for bergen360, og kan etter eget forgodt befinnende bestemme seg for å fjerne ditt bidrag fra bergen360. Bidraget vil fortsatt ligge publisert på din profil
  • Paraplysone: Er en spesialsone (som ikke er tilgjengelig for brukere flest å opprette) som kan knytte vennskapsbånd til andre soner (må aksepteres av den som eier den gitte sonen) og automatisk hente alle ropert-bidrag som blir publisert i vennesonen. Eksempel: Norge i bilder som etter avtale viser frem bilder fra x antall selvstendige bildesoner.

mvh
Bjørn Tore Lysnes, vert i Rikspolitikk

Vist 1827 ganger.
Annonse