Å tjene to herrer samtidig – kan aldri gå bra i lengden.

51,9 prosent av britene stemte for å forlate EU, mens 48,1 prosent stemte for å forbli EU. Undersøkelser viser at det var arbeidstakere, trygdede, de med lavere utdanning (de eldste) som utgjorde tyngdepunktet på nei-siden.

Den rike eliten og deres politiske medhjelpere ble tatt på senga. Markedsliberalistene var ganske sikre på å vinne valget, etter at deres mediekanaler har spydd ut all mulig skremselspropaganda. Men slik gikk det ikke.
Nei-siden ble nok like overrasket. Mediekanalenes meningsmålinger og påvirkningskraft tok feil. Derfor virker det litt kaotisk i alle de politiske leirene om dagen – også i EU. De synes å mangle en «plan B» – med klare mål og strategier for et britisk nei-flertall – det såkalte Brexit.

Jeg registrerer at generalsekretær i Europarådet, Torbjørn Jagland, og statsminister Erna Solberg (Høyre) mener at EU fremstår som et fredsprosjekt. Med Brexit uttrykker Jagland/ Solberg fare for økt høyreekstremisme og ekstremisme, og viser til at i mange land er høyrepopulistiske partier på fremmarsj. Hvorfor?

EU/ EØS-politikerne synes å mistet all empati og forståelse med sine borgere. Det virker som de har glemt det folket de er satt til å lede. Skal EU bestå som en union og fredsprosjekt, må EU-politikerne velge hvilken «herre» de vil arbeide for. Borgerne – eller de ca 1 % rikeste og deres hoff? Valgresultatet viser at flertallet er lei av urettferdighet, undertrykking og innstramminger – der flere og flere sliter for å leve verdige liv, også i Norge. Å tro på EU-unionen som et fremtidsporsjekt er ikke lenger mulig, så lenge kapitalen styrer politikerne – uten demokrati og forankring i folket.

Et av EUs viktigste prosjekt – viser seg å være å fjerne all makt fra fagforeninger og arbeidstakere (fagforeningsknusing), og fjerne velferdsstaten. Sosial trygghet og velferd har vært og er grunnpilarene i fagbevegelsens arbeid. Det vi ser, er at EU bygger ned alt av trygghet og velferd som er bygget opp gjennom generasjoner. Dermed oppstår det en utrygghet. Det er trolig den viktigste årsaken til den sterke fremveksten av de høyrepopulistiske partiene.

I Norge viser målinger at 71 % av befolkningen sier nei til EU og EUs politikk. Likevel er Norge «best i klassen» til å underkaste seg alt EU bestemmer. En stemme er med andre ord ikke lengre en stemme i Norge. Hvordan skal man motivere folk til å bruke stemmeretten, når grovt sett bare ja til EU-kandidater får plass på valglistene, og EU likevel bestemmer det meste? Et slikt demokratisk underskudd understreker behovet for snarlig EU/EØS-avstemning her i Norge («Nexit»)!

Det vi trenger er nasjonalstater og sterke demokratiske samfunn som råder over egne ressurser. På den måten kan landene bære seg selv økonomisk, sosialt og økologisk. Å selge landet i en bit-for-bit-politikk (eksempelvis kraftselskaper, fisk mv) til utlandet/ spekulanter – slik våre politikere gjør, bidrar bare til å svekke landets handlekraft og maktposisjon i internasjonal handel – også i forhold til EU.
Derfor trenger vi et bevisst og klokt lederskap som evner å samarbeide på tvers av landegrensene med rettferdig handel, fred og miljø. Det vil si ledere som tjener folket, landet og helheten, ikke bare seg selv og sine rike onkler og deres lommebøker.

Vist 60 ganger. Følges av 2 personer.
Annonse

Nye bilder