Lokal lønnsdannelse på bekostning av streikeretten

Akademikerne i staten har underskrevet på ny tariffavtale med staten hvor de frasier seg den kollektiv streikeretten. Leder i Akademikerne Stat, Anders Kvam, uttrykker forhandlingsresultatet slik; «Hovedtariffavtalen er modernisert og lønnsdannelsen flyttes ut til den enkelte virksomhet».

Denne avtalen som Akademikerne har inngått er både historieløs og oppsiktsvekkende! Streikeretten er det virkemiddelet som har bragt arbeidstakere ut av fattigdom, og som har skapt det velferdssamfunnet vi har i dag. Streikeretten er det virkemiddelet arbeidstakere har for å få gjennomslag for fordeling av de verdiene som blir skapt. Med lokal lønnsdannelse – som Akademikerne er opptatt av, er erfaringene internasjonalt at «trynefaktoren» og ikke-objektive kriterier ofte blir vektlagt ved lønnsfastsettelse. Det er neppe det systemet mange av Akademikernes medlemmer ønsker seg?

At Fremskrittspartiet, Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre ønsker å legge til rette for å svekke streikeretten, og skape oppsplitting og kaos i tariffavtaler, fikk vi erfare med den brutaliseringen de sørget for i ny Arbeidsmiljølov med virkning fra 01.07.2015. Der gikk nevnte partier inn for å legge konfliktretten på arbeidstid lokalt på den enkelte arbeidsplass, med Arbeidstilsynet som ankeinstans. Dvs et angrep på sentrale forhandlingsparter, medbestemmelsesretten og trepartssamarbeidet som det norske arbeidsliv er bygget på (samarbeidet mellom arbeidsgiver- og arbeidstakersiden sammen med offentlige myndigheter).

Det er ganske spesielt at en fagforeningen følger sporene til hersk-og splid-taktikken og arbeidsgiverpolitikken til Fremskrittspartiet-/ Høyre-regjeringen, og på denne måten inngår en avtale med staten hvor de frasier seg den kollektive streikeretten. Det vil si at Akademikernes medlemmer med denne avtalen mister streikeretten på fremtidig lønn, pensjoner, likebehandling og kollektiv rettssikkerhet. Sånn sett skal det bli spennende å se uravstemningsresultatet når det foreligger. Står Akademikernes medlemmer bak dette?

Det er ikke annet enn trist når fagforeninger jobber utrettelig for å utviske faglig opparbeidede rettigheter for arbeidstakere, med sikte på å føre arbeidstakere tilbake i et system fra den tiden arbeidstakerne var prisgitt arbeidsgiverne. Hva som er «moderne» med dette – har jeg svært vanskelig for å se.

Vist 54 ganger. Følges av 1 person.
Annonse

Nye bilder