Norgespartiet , idealisme og samarbeid.

Norgespartiet har utallige ganger blitt oppfordret til samarbeid med andre partier.

Problemet for politisk samarbeid mellom Norgespartiet og andre partier er imidlertid at ingen andre partier hverken innenfor eller utenfor Stortinget, er villige til å ta det aller viktigste politiske steget.

Nemlig å tre ut av det illusoriske og komplette udemokratiske politiske rammeverket med navnet “Høyre/Venstre aksen”.
Les her om vår ideologi

Det nytter ikke å sitte midt oppe i den politiske sirupskrukka og hale og dra i sirupen. Man må stille seg på utsiden. skru på lokket og sende klisset til destruksjon. Sende dette politiske smøreriet på historiens søppelhaug for all evighet.

Vi har et uttrykk som heter “bordet fanger”, og bordet i dette tilfellet er akkurat dette politiske rammeverket som er tuftet på ideologier og ismer.

I Norgespartiets logo ser vi at mennesket er satt i sentrum.
Mennesket som på fundamentet av Norges Grunnlov bærer frem budskapet om et fritt folk i en fri, selvstendig og uavhendelig nasjon – NASJONEN NORGE.

Politikere som vil samarbeide med Norgespartiet må være villige til å avstå fra makt, heder og ære og bli folkets tjenere slik det opprinnelig var tenkt.

De må være villige til å legge bak seg all den ideologiske og politiske tenkning de er blitt lært opp til å tro på.

Deretter må de omstille seg til fullt ut å tro på sitt eget folk.

Tro på folket sin egen skaper kraft.

Tro på folkets evner og egenskaper til selv å bygge landet og sin framtid.

Norgespartiet sier: JA til folkemakt

  • NEI til politikermakt*

Velkommen til Norgespartiet

Velkommen til folkets og nasjonens framtid

Vi vil gi Norge Direktedemokrati

Vi trenger 5000 underskrifter for å registrere oss som politisk parti

Vist 1543 ganger. Følges av 12 personer.

Kommentarer

Og så var det altså en ny runde med Norgespartiet! Da skulle det vel være duket for endel friske diskusjoner – som jeg tror jeg skal avholde meg fra å delta i. Men egentlig snakker vi vel her om galskap satt i system og allerhelst Seppola som president. Takk og lov for at det skal bli meget vanskelig å skaffe 5.000 underskrifter for dette.

( finner rett og slett rett ikke adjektiv sette her ) ide om Norge eksisterte i et vakum.
Om dere har en god løsning for hvordan Norge skal kunne isolere seg ifra resten av verden ville det vært høyst intressant å høre hvordan dere tenker at dette praktisk skal gjennomføres.

Hva definerer dere forresten som grunnloven?
I det opprinnelige utkastet er kongeriket Norge stengt for jøder og jesuiter, er det denne versjonen eller en senere versjon dere henviser til?

Dere som svarer May – Harriet Seppola, skal ikke være så sikker i deres sak. I landet finnes det så mye skrullinger at de regner sikkert med å få oppsluttning om sitt testamente. Så lenge de får drive på med sin prediken så dukker det sikkert opp sympatisører. Symboler har tendens til å tiltrekke seg folk på yttersiden av samfunnet.

Det kan tenkast at det er så mange skrullingar her i landet at dei kan få nok underskrifter til å starta eit parti, men det er ein lang veg å gå før dei kjem inn på tinget. Eg trur at dei som skriv under aldri får gått opp den vegen.

Tja, jeg mener å huske at Anders Lange – han med eggelikøren og “Hundeavisen” – også ble kalt en skrulling. I dag, ca. 40 år senere, er hans tanker og meninger grunnlaget for landets 3. største parti. Så man skal aldri være for sikker!

Men Anders Lange er ikkje med og dette er skrullingar som var for skrullete for det pærtiet.

Så har vi da atter en gang usaklige påhopp uten innhold og mening.
Ta mannen og ikke ballen politikk er det som er agendaen her.

Det er nå stor enighet i blant folk når det gjelder politikken her til lands og det er att den trenger forandringer spesielt når det er klart att politikkerne ikke representerer folke noe mer, men kun sin egen “klubb” aproppos klubb jeg ser bare anngrip på indevidet her og ingen konstruktiv kritikk av partiet.
Men jeg kan forsikre dere att vist de ble hørt via massemediane ville folk strømme til, for og stemme og ikke bare bli kommentert av nett troll.

Det er de vanlige som opptrer her , har aldri sett dokumentasjon av noe slag , men de har spesialisert seg på personangrep og det er også det eneste de presterer.

I utlandet har A-pressen fokusert mest på Russland der selskapet har investert i både aviser (Komsomolskaja Pravda) og trykkeri. A-pressen solgte ut avisene i 2007, og eier nå bare trykkerier i Russland. A-pressen er en av Norges største investorer i Russland, og trykkerivirksomheten der er et av de mest inntektsbringende forretningsområdende i konsernet.

http://no.wikipedia.org/wiki/Amedia
:

Janke Murer er et “nett troll”. Han angriper ALT som skrives på Origo, uten at han selv aldri kommer med motdokumentasjon, og derfor blir han “bannet” nærmest overalt. Ikke noe å bruke energi på den karen.

Når det gjelder Norgespartiets politikk, er det noe annet. For en gang skyld kommer det et parti som tar utgangspunkt i borgerne og Grunnloven, og ikke i partiene og det totalt udemokratiske system, som vil alle er under pisken for. Hva er galt med at borgerne skal få bestemme lovverket direkte slik Norgespartiet vil, og ikke som i dag, hvor lovverket blir bestemt ut fra kapitalen interesser og den parten har totalt motsatt interesser enn borgerne?

Respekten for Stortinget er ødelagt av Regjeringen Stoltenberg og Norgespartiet vil endre dette, slik at folket skal igjen settes i sentrum.

Nett-trollet her!

Akkurat nå er jeg faktisk glad for å bli hedret med betegnelsen “nett-troll”, Pål Vidar Johansen! Det er faktisk første gangen jeg er blitt det du kaller “bannet”, så når du sier “nærmest overalt” er nok det omtrent like overdrevet som Norgespartiets “politikk”. Den drømmeverdenen dere tilhengere lever i, den eksisterer heldigvis ikke. Siste gang vi hørte om noe tilsvarende Norgespartiet var vel kanskje Norgespatriotene, og før det antakelig Nasjonalsosialistene – det siste bedre kjent som NS. At noen av tilhengerne deres kjemper for nord-norske interesser, det kan man forstå – og gjerne også gi sin støtte til, men dermed er det også stopp.
Det kan sikkert diskuteres om hvorvidt Stortinget er ødelagt av Stoltenberg-regjeringen, men å la Norgespartiet forsøke endre på dette er det forhåpentligvis bare et helt minimalt antall nordmenn som vil la sjansen på!

Måten Janke Mürer reagerer på tyder på at han faktisk frykter at Norgespartiet skal kunne får betydning og innflytelse.

Om mitt innlegg over ble oppfattet som personangrep beklager jeg.
Da jeg aldri har hørt om partiet tidligere følte jeg at dette var et godt forum for å stille spørsmål.
Om dette ikke er forumet for å få svar på de konkrete spørsmålene jeg har stilt i mitt opprinnelige innlegg beklager jeg at jeg har misforstått.

Det var ikke deg jeg mente , det er en viss gjeng som alltid kommer med de samme personangrep hver gang jeg legger ut artikler, de forlanger alltid dokumentasjon for alt mulig, selv kommer de ikke med noe , det går stort sett ut på at jeg og og Lars Rønbeck tidligere har vœrt medlemmer av Frp, for mitt vedkommende var det ett kort besøk , men de prøver alltid å fa det til at vi nœrmest blew kastet ut av Frp , noe som ikke medfører riktighet .
Her er vår ideologi
Hovedmålsetting, del 1
Hovedmålsetting, del 2

Jeg kan faktisk ikke se at Norgespartiets politikk skulle være mer skrullete enn andre politiske partiers….:)

At Janke Mürer skulle være noe nett-troll kan jeg heller ikke se, men jeg ser at han reagerer mot partiet, og det har han lov til….:)

Per-Vidar skulle fått bra om ikke innledningen var så agressiv mot Janke, og jeg er egentlig enig med Yngvar her, men jeg mener man skal debattere innledningen, ikke Janke……….;)

I mine øyne har faktisk Seppola ikke på noen måte vært usaklig, og har vel på nettet egnet seg for sin hjertesak – det berømmelige barnevernet hvilket jeg i meget stor grad er enig med henne i, da det faktisk foreligger store brister på området, så Janke, “galskap i system” m.m. var vel litt på kanten? ……..:)

Politikk er egentlig vanskelig, for min del ser jeg både negative og positive sider ved de fleste partier, spørmålet er vel hvem som etter min oppfattning har minst negative sider.

Jeg kan ikke bestemme meg……..:)

Kommunisme er for meg helt urealistisk……..

AP har forspilt alle sjanser – på godt svensk, “Dom lovar rundt – men håller tunt”……..:)

Høyre, vel de har blitt sosialisert og har ingen klare linjer……:)

FrP har mange sider som tiltrekker meg, men….. stort men her, de tullingene vil altså fjerne rovdyr, de vill ha mer politimakt, og de har svekket sin innvandringspolitikk……..:)

Norgespartiet er for religiøst anlagt, akkurat som Krf, og ønsker seg ut av EU…….:)

Har derfor ingen anelse om hva jeg skal stemme, men den som virkelig vil endre innvandringen…..og gjør det uten religiøse aspekter, de ville nok kanskje få min røst, men det partiet finnes jo ikke……:)

Tror jeg velger soffapartiet…..eller kanskje Pensjonistpartiet? ……:)

Takk for svar.
Desverre gir ikke de linkene du henviser til svar på de spørsmålene jeg stiller i mitt opprinnelige innlegg.
Hvordan tenker dere at Norge praktisk skal gjennomføre avsluttningen av de internasjonale avtalene vi er bundet av idag?
Innebærer avsluttningen av internasjonale avtaler dere beskriver og utmelding ifra for eksempel NATO og FN?

Dere henviser til grunnloven av 1814. I denne er det ikke adgang for jøder og jesuitter til kongeriket.
Ønsker dere en gjeninnføring av denne versjonen av grunnloven?
Om ikke, hvilken revisjon av grunnloven er det dere sikter til?

Jeg håper at du kan gi noe mer utfyllende svar enn det som er beskrevet i linkene du henviser til, da det ikke klart kommer frem der hvordan dere praktisk tenker løsning på overnevnte spørsmål.

Janke Mürer viser klart og tydelig at han er et nettroll en såkalt debunker som konsekvent ikke holder seg til saken, men gjør alt han kan for å være usaklig.

Sveits har hatt Direktedemokrati helt siden 1848, og landet har en meget positiv omtale ute i den store verden.
Hva er da problemet med å innføre Direktedemokrati i Norge Janke Mürer, innfører man da et NS styre??

Les om direktedemokrati i Sveits
.

Nei Lars, der tar du feil.

Normalt er jeg ganske enig med deg, men ikke i dette. Har sjelden opplevd Janke på denne måten, men man kan ikke alltid være saklig heller, vi er mennesker, med “ups and downs” ikke sant?

Jeg tror at Janke kan komme tilbake og revidere seg selv her, han er faktisk en hyggelig kar…….:)

Det er vel oftere jeg som er på den måten..jeg har temperament….hihi…..:)

Anders Langøy Isaksen

I dag har vi et såkalt “representativt folkestyre” populært kalt “Demokrati”.
Norgespartiet vil erstatte det “representative folkestyre” med et “reelt folkestyre” altså et Direktedemokrati.

Det betyr at folket da skal ha den hele og fulle kontroll over endringer og innhold i Norges Grunnlov gjennom bindende folkeavstemminger i tråd med grunnlovens ånd og prinsipper med 2/3 flertall- se paragraf 112. Altså folket gjennom bindende folkeavstemminge skal stemme over endringer og tilføyelser av paragrafer i Grunnloven.
Norges Grunnlov skal ikke lenger være gjenstand for endringer av makteliten for at den skal tilpasses maktelitens egen politiske agenda.
I Sverige klarte de kunstykket å endre Grunnloven slik at Sverige nå har store problemer med å forlate EU om det skulle bli aktuelt.
Noe slikt politiske bakholdsangrep på vår konstitusjon skal vi ikke ha i Norge.

Så har vi dette såkalte “representative folkestyre” på 169 partivalgte – ikke folkevalgte – personer på Løvebakken. 169 partivalgte som definitivt ikke representerer folkeviljen. Og disse sitter altså og endrer Grunnloven etter eget forgodtbefinnende over hodet på Det norske folk. Og det uten at folket har den minste mulighet til å gjøre noe med det.

“Det Norske Hus” ble lansert av Jagland. Problemet var at han glemte fundamentet under sitt hus.
Norgespartiet politikk er å rette opp den miserable feilen for huset er i ferd med å ramle sammen.
Norgespartiets “Norske Hus” skal bygges på det norske grunnfjell med Grunnloven som fundament, Norges Grunnlov skal vi arbeide for at folket tar hånd om og verner om, i et Direktedemokrati med direkte avgjørelser på endringer av Grunnloven gjennom folkeavstemming.

Norgespartiet skal kun være en katalysator for å få på plass et reelt folkestyre
Norgespartiet skal arbeide for at makten overføres fra politikerne til folket
Norgespartiet skal arbeide for at folket blir Den Lovgivende Makt


Det er en kjensgjerning at Amerikanerne i 2006 kom til Norge og fysisk fjernet alt sitt utstyr ved sine 5 flybaser her. Det samme skjedde på Island. Foutsetningen for å komme Norge til unsetning er dermed vekk.
Spørsmålet er da hvilken verdi NATO medlemskapet vårt har etter dette?
Det må man faktisk alvorlig spørre seg, tatt i betraktning at Norge nå istedet øver militært sammen med russerne. (Vist på TV flere ganger)

Mitt kjennskap til FN, er at der skal de plassere sin Verdensregjering.
Og både SV ved Kristin Halvorsen og AP ved Jonas Gahr Støre, samt regjeringen støtter En FN ledet Verdensorden.
Bør vi være medlem av FN?

Undertegnede ikke bare tviler, men vet med sikkerhet at absolutt ingen norske partier med representasjon på Stortinget – noensinne har oppfordret til samarbeid med Norgespartiet.
Det har nemlig aldri, aldri skjedd. Og det vil heller aldri skje…

Jon Reina.

Nei selvfølgelig vil ikke det skje. Piedestalen er for hellig til det.
Men en del partier utenfor Stortinget har hatt spørsmålet oppe til diskusjon med oss, men der er også behovet for makt sterkt tilstede.

Norgespartiet søker ikke makt
Norgespartiet søker å få etablert et reelt folkestyre gjennom DIREKTEDEMOKRATI.
Norgespartiet vil at makten skal ligge hos folket og ikke hos en liten politikerelite på 169 personer som på folkemunne kalles STORTINGSPARTIET.

Leste du ikke at jeg skrev at – Folket skal være DEN LOVGIVENDE MAKT.

Hvordan kan man da tro at Stortingspartiet er så realdemokratisk i sin sjel, eller så “solidarisk” at de vil gi fra seg makten til folket??

Janke Mürer er så langt fra et “nett-troll” . Han er en journalist av “den gamle skolen”, som ikke er redd for å peke på at “keiseren har ingen klær på seg”. Han gjennomskuer glatte ordelag og kaller en spade en spade. De voldsomme reaksjonene på det han skriver er bare et tegn på at han har rett i sine påstander.

Jeg merker meg at “motstander debattantene” her mangler ord og argumenter til mine redegjørelser om Norgespartiets politikk, og man velger heller å spore av debatten ved fortsatt å terpe på Janke Mürer, som førøvrig mener at Norgespartiet vil innføre et Nasjonalsosialistisk system.

Med andre ord mener den gode Janke Mürer at det velrennomerte Sveits også er et Nasjonalsosialistisk styrt land. Hva kaller man slike personer som mot bedre vitende slenger ut slike horrible påstander med det enkle mål for øye,nemlig kun å stemple Norgespartiet?

Mener også Ulf i sitt forsvar av Janke Mürer at Sveits med sitt direktedemokrati er et nasjonalsosialistisk styrt land?

Jeg skal hjelpe Ulf å ta rede på de faktiske forhold om Sveits ved å gi han linken til Wikipedia hvor han kan lese seg opp på landet Sveits.
http://no.wikipedia.org/wiki/Sveits

Forøvrig bør vi vel alle her være så solidariske med det norske folk at vi befrir dem fra den Marxist/Komunistiske diktatoriske makteliten som i dag styrer landet.
Så solidariske at vi alle går inn for å overfører makten til folket slik at vi kan bli herrer i eget hus?

Det må da vel være en edel og nobel sak å kunne gå for en slik løsning??
Hel fritatt for Høyre Venstre tenkning.
Helt fritatt fra ismer og ideologier og med det – ekstremisme.

Jeg har opplevd Janke Mürer i en rekke debatter inne på min egen nyhetsblogg “Mitt Nord-Norge bloggen” og det kan jeg med en gang si, at det var ikke en journalist som var inne, men et nett-troll som i overført betydning kastet blåsyre i ansiktet, på en rekke av de dyktige debattantene som stadig vekk besøker min populære nyhetsblogg. Jeg som webredaktør av nyhetsbloggen måtte gå til det drastiske skritt å kaste Mürer ut av bloggen, siden han konsekvent etter advarsel, ikke rettet seg etter nyhetsbloggens regler for deltakelse. Et Nett-troll er derfor en meget presis beskrivelse, siden Janke Mürer sin oppførsel på min nyhetsblogg, aldri handlet om sak, kun om direkte sjikane av den groveste sorten mot flere av de samfunnsdebattantene som deltok i flere debatter på Mitt Nord-Norge bloggen. Ok det var nok om den saken.

Anbefaler alle å komme med saklige motargumenter til Norgespartiets politikk, om hvorfor man mener eventuelt at politikken, ikke mot bedre viten, skulle være gjennomførbar, så skal vi i Norgespartiet komme med saklige tilbakemeldinger.

Hvorfor ikke starte med Anders Langøy Isaksens spørsmål?

Desverre gir ikke de linkene du henviser til svar på de spørsmålene jeg stiller i mitt opprinnelige innlegg.
Hvordan tenker dere at Norge praktisk skal gjennomføre avsluttningen av de internasjonale avtalene vi er bundet av idag?
Innebærer avsluttningen av internasjonale avtaler dere beskriver og utmelding ifra for eksempel NATO og FN?

Dere henviser til grunnloven av 1814. I denne er det ikke adgang for jøder og jesuitter til kongeriket.
Ønsker dere en gjeninnføring av denne versjonen av grunnloven?
Om ikke, hvilken revisjon av grunnloven er det dere sikter til?

Det er jo litt morsomt å plutselig ha blitt hovedpersonen i denne tråden. Som jeg innledningsvis sa, regnet jeg med at det ville bli friske diskusjoner når Norgespartiet igjen kom på banen, men jeg burde kanskje også ha forutsett at jeg plutselig ble en slags “hakkekylling”. Det klarer jeg å takle uten poblemer, men det jeg ikke gidder er å kaste bort tiden på å argumentere mot NP. Jeg antar at opplyste mennesker vil trekke på skuldrene av dette partiet.
Det jeg innledningvis gjorde var å uttrykke at NP neppe klare å skaffe 5.000 underskrifter. Akkurat det med “galskap satt i system” ser jeg i ettertid var noe for drøyt, så akkurat den uttalelsen får dere ha meg unnskyldt.
Så får dere som orker debattere videre her fortsette uten min deltakelse. Jeg sier takk til dem jeg ser har støttet meg, og så får Per-Vidar Johansen & co fortsette med sine eventyr om “Norgespartiet og Nett-trollet”…

Sjur G. Hasselgård

De mener jeg er besvart her

Og er det noe mer Anders Langøy Isaksen lurer på så har han jo eget tastatur.

For å holde denne debatten inne på tema. I punkt 2 i plakaten som presenteres i innledningen til artikkelen, så skriver vi om at i et falsk demokrati slik vi har i dag, så er Grunnloven under angrep fra de folkevalgte. Dette er helt korrekt. Og jeg legger her ved dokumentasjonen som viser dette. I sommer gjorde faktisk Høyesterett et statskupp og satte Stortingets (våre) lover ut av spill, og oppnevnte seg selv til å være den lovgivende forsamling (Statskupp) siden den dømmende makt ikke har anledning hverken til å lage lover eller å oppheve lover, hvilket Høyesterett faktisk gjorde i den såkalte Flexiped saken om manglende embedsed og dommerforsikringer. I denne ankesaken for Høyesterett, så avviste Høyesterett Grunnlovens § 21 som omhandler den pålagte Embedseden som embedsmenn (dommere, statsekretær, statsråder, statsminister blant annet) er pålagte å avgi i korrekt stand, for å få lov å sitte i et embede fra Kongen i Statsråd. Domstolloven § 60 om dommerforsikringer ble også opphevet av Høyesterett i denne ankesaken.

I Flexiped saken, som gikk ut på at den ankende part hevdet at Tingretten var ulovlig satt med ugyldige dommere, ønsket dommen i Tingretten opphevet. Det var helt klare bevis på at Tingretten var ulovlig satt og dom i saken skulle derfor ikke falt. Høyesterett kom til følgende konklusjon (forenklet) at Grunnlovens § 21 har ingen betydning lengre, vi godkjenner de falske dommerne i Norge og godkjenner de ugyldige dommene som disse falske dommerne har avsagt. Snakk om statskupp!! Hva gjorde Stortinget, den lovgivende forsamling, som nå var blitt umyndiggjort av den dømmende makt? Hva gjorde den utøvende makt, Regjeringen (Kongen i Statsråd) ? Svaret er omtrent slik; ingenting! FRP med Per Sandberg (leder av justiskomiteen på Stortinget) som skulle reist riksrettssak mot Høyesterettsdommerne, nøyde seg med en svak replikk i Stortinget. Hva gjorde den utøvende makt (Stoltenberg regjeringen) med forbryterne i Høyesterett? Ingenting som helst. De skulle selvsagt pågrepet stats-kuppmakerne og holdt dem i varetekt, inntil Stortingets justiskomité, hadde riksrettsaken klar.

Her er hele dokumentasjonen som også viser at vi har en falsk statsminister i Norge, Jens Stoltenberg, siden han har forfalsket sin egen embedsed. Og er ikke dette undergraving av Grunnloven så vet ikke jeg. Et direktedemokrati ville ført til folkeavstemning om riksrettssak og krav om Regjeringens avgang umiddelbart. Stortinget nøyde seg med en replikk, Regjeringen ingenting.

Norgespartiet har derfor rett i sin argumentasjon, om Stortingspartiet og et falsk demokrati som i dag, kontra et direktedemokrati som Norgespartiet ønsker vi borgere skal få.

Dokumentasjonen er her

Kom med saklige motsvar, og husk de skal dokumenteres!

Umulig – jeg slukker en stjerne……..:)

Mulig jeg er teit, men kan fortsatt ikke se at mine spørsmål er besvart:

1. Hvordan skal dette gjennomføres i praksis?
Ved å melde oss ut av internasjonale avtaler angående for eksempel handel, hvor skal vi kjøpe og selge våre varer? Fremtidig vekst i Norge og den kommende eldrebølge gir et behov for økt arbeidsinnvandring. Uten å være tilknyttet internasjonale avtaler hvordan skal dette praktisk løses? Økonomien er internasjonal og uavhengig av landegrenser. Hvordan skal man i praksis avvikle for eksempel oljefondet (Statens Petroleumsfond Utland)?
Det er fine tanker som fremsettes. Direktedemokrati er absolutt en nødvendig utvikling av samfunnet, men uten konkrete, praktiske forslag til løsning har jeg vanskelig å se hvordan de gode tankene her skal gjennomføres.

2. Hva er grunnloven?
Grunnloven har blitt revidert og endret og omskrevet i snart 200 år. Hvilken revisjon er det dere mener er den “rette”?

Dette er siste gang jeg vil stille disse spørsmålene.
Om dere ikke kan besvare dem på en forståelig og konsis måte vil jeg forstå det slik at Norgespartiet i skrivende stund kun er et tankeeksperiment, og at dere ikke har kommet til praktisk gjennomføring av ideer enda.
Og det er helt greit.
Vi trenger store ideer.
Vi trenger tanker som utfordrer de “absolutte sannheter”.
Samfunnet stagnerer når vi som velgere slår oss til ro med løgner som “det har alltid vært slik, og det er ikke noe poeng å endre ting”.

På forhånd takk for tilbakemelding.

Anders Langøy Isaksen, mitt svar her er mitt eget personlige og må betraktes som det, siden vi i Norgespartiet til enhver tid, ikke sitter foran PC’en og kan diskutere standpunkt, det er tross alt lørdag og medlemmene er spredd over hele landet. Til ditt punkt 1: Det er ikke snakk om å stoppe opp og gå 200 år tilbake i tid, med staten Norge. Om man sier opp den totalt udemokratiske og Grunnlovstridige EØS avtalen, så kan man fremforhandle bilaterale avtaler med det enkelte land i Europa. Vi har mye av det som Europa er interessert i å kjøpe om prisene er rette. Ferdigvare eller aller helst behandlet råvarer av vår fisk, vil europeiske land ha importavtaler på. Olje og gass enten som råvare eller som behandlet produkt (bensin, diesel, fyringsolje) vil det på mange 10 år være etterspurt vare i europeiske land, metaller likeså. Ren vannkraft eller vindkraft vil være etterspurt, når kullkraftverkene stenger (for det kommer de til å gjøre etter det blir pålagt CO2 avgift per tonn kull), og så lenge vi kan selge rimelig strøm til kontinentet. Og Norge har tilsvarende behov for import av varer vi ikke produserer selv, som Europeiske land kan tilby, så bilaterale avtaler vil erstatte EØS avtalen på det punktet.

Når det gjelder EU sine 4 friheter om fri flyt av personer, varer, tjenester og kapital i det indre markedet (inkludert Norge), så vil vi ved å tre ut av EØS, kunne ta tilbake kontrollen med hvilke personer, hvilke varer, hvilke tjenester og fra hvilket banksystem/hvem sine penger, som vi skal tillate å komme inn i Norge. Og det er en stor fordel for oss.

Takk for utfyllende svar , Per -Vidar , en annen ting er at EØS -avtalen ble undertegnet ulovlig , noe Synnøve Fjellbakk Taftø ville gjøre det norske folk oppmerksomme på , til takk for dette ble hun tvangsmedisinert i 16 år og tvangsinnlagt på psykiatrisk sykehus, lenket som en kriminell og ble kjørt 25 mil fra Mo i Rana til Bodø.
Utenriksminister Støre ansatte sin mangeårige venn Morten Wetland til stilling i FN som ambassadør.. Denne Wetland har vært sentral figur i å få innført EØS avtalen sammen med Støre i 1986-92.. Han var også direktør i Statskraft med spesialoppgaver mot EU. Her ser dere fluelimet i Europa-bevegelsen i full enighet samkjørt og glattbarbert imot Norges Grunnlov.
Morten Wetlands siste kraftanstrengelser var ved Statsministerens kontor som sekretær.

“De som har overtatt muldvarprollene i norsk politikk etter Jens Christian Hauge og Stein Rognlien er etter min oppfatning de to hovedmennene bak EØS-prosjektet, nemlig Jonas Gahr Støre og Morten Wetland. Hele det såkalte “EØS” er deres oppfinnelse. I realiteten var “EØS-forhandlingene” bare en gjennomgang av hvilke lovendringer som måtte til i forbindelse med EU-medlemskap. Overfor norsk opinion ble det gitt inntrykk av at det var en egen “EØS-avtale” det ble forhandlet om. Jonas Gahr Støre skrev talene for Gro Harlem Brundtland og ga inntrykk av at hun tok opp det som i media var fremstilt som “norske interesser”, men i møtene, som var lukket for pressen, sa Gro noe helt annet. På et møte der Støre hadde laget et tosiders “innlegg” bare for å bløffe norsk opinion, satte jeg demonstrativt et kryss over alt det Gro ikke sa. Gahr Støre ble livredd for at jeg skulle gi kopi av mitt eksemplar til pressen og fulgte etter meg til kopimaskinen for å sørge for at det var hans løgner som ble distribuert. Morten Wetland sto for den juridiske biten i tilpasningsforhandlingene. Han gjorde aldri forsøk på å fremme norske interesser, men så det som sin oppgave å få EU-retten innført i Norge så fort og grundig som mulig. Wetland var på mitt aspirantkull. Han er i likhet med Støre en intelligent mann som har gått i “muldvarplære” i mange år. Nå ser det ut til at de to kumpanene sluttfører EU-tilpasningene under dekknavnet WTO. Reelt sett har Norge vært EU-lydrike siden 1991. Men folkeflertallet vil fortsatt gi fremtidige generasjoner muligheten til å innrette seg annerledes og sier derfor “nei til EU”."

Tidligere jurist i UD, Synnøve Fjellbakk Taftø

Les mer

Anders Langøy Isaksen, du spør hva er Grunnloven og hvilke revisjoner skal være den gjeldende. Først litt om tredelingen av makten referert til Grunnloven. 3 delingen av makten anser jeg for å være den rette maktfordelingen i et reelt demokrati. Den lovgivende makt (Stortinget), den utøvende makt (Kongen i statsråd/Regjeringen) og den dømmende makt (Domstolene), er det ønskelige maktfordelingsprinsipp. I dag har vi ikke en faktisk 3 deling av makten, siden parlamentarismen ble innført i Norge i 1884. Parlamentarisme er en politisk styreform der regjeringen (den utøvende makt) utgår fra et flertall i den lovgivende forsamling (parlamentet). Dermed er det Stortingsrepresentantene som velger den utøvende makten, og ikke folket. Og slik skal det ikke være i et direktedemokrati. Folket skal velge direkte sin regjering, gjennom direkte valg på ulike Regjeringer, som stiller til valg, som et hvilket som helst valg. Man kan ha en Regjering fra partiet Høyre, AP eller hva det måtte være av alternativer som stiller til Regjeringsvalg. Og Statsministeren skal da ikke kunne kaste et regjeringsmedlem, det er det kun folket som kan gjøre, som har valgt det regjeringsmedlemmet. I dag skifter Stoltenberg ut alle statsrådene til Kongen, og tar inn hvem det nå måtte være, og de er definitivt ikke valgt av folket.

Så spør du om hvilke revisjoner av Grunnloven som skal være den gjeldende. I utgangspunktet kan det ikke taes ut lovtekst fra Grunnloven, man kan bare legge til lovtekst i Grunnloven. Å fjerne Grunnlovstekst er i realiteten Grunnlovsbrudd. Grunnloven er slik jeg ser det uthulet flere ganger med at lovtekst regelrett er blitt fjernet. Dette har skjedd en rekke ganger, sist i Kirkeforliket i år, hvor Norge ikke lengre skal ha en statskirke. Så kan man da spørre, skal man gå tilbake helt til 1814 og den opprinnelige testen? Og hva med jøder, jesuitter og munkers adgang til riket, som stod i den opprinnelige teksten? Jeg er for at Grunnloven kan tillegges lovtekster etter som samfunnet utvikler seg, så lenge et stort flertall av befolkningen ønsker et Grunnlovstillegg, men jeg er enig i at man ikke kan ta bort tekst fra Grunnloven i ettertid, for da slår man beina under selve Konstitusjonen/Grunnloven, som er fundamentet for staten Norge. Uten Konstitusjon ingen stat, er prinsippet. Tar man bort Grunnlovstekst, så tar man bort deler av det opprinnelige grunnlaget for staten. Jeg er derfor av den oppfatning av man kan gjøre Grunnlovstillegg, som for eksempel at jøder og munker skal ha tilgang til riket, men den opprinnelige teksten må bli stående.

Det nye Grunnlovstillegget er da det gjeldende, som gir jøder og munker tilgang til riket, på samme grunnlag som andre utenlandske statsborgere etter regler for visum eller visumsfrihet. Jesuitter er omdiskudert, siden de er Pavens og den katolske kirke sine høyeste “makt-ambasadører/politikere” og har et skjult budskap på vegne av den katolske kirke, i likhet med radikale islamister. Men skal man nekte dem adgang til riket av den grunn? Radikale islamister kan nektes adgang til riket i dag, hvis de utgjør en trussel for rikets sikkerhet. Jesuitter har en helt spesiell agenda, og det er å få den katolske kirke inn som den sentrale og dominerende kirke, i likhet med islamister, som ønsker Norge skal legges inn under den verdensomspennende islamske kalifatet (den islamske verdensstaten). Jeg er derfor i tvil om jesuitter, like mye som jeg er i tvil om radikale islamister, skal få tilgang til å reise inn i Norge, all den tid deres agenda er fastlagt.

Så oppsummert, så vil jeg si at den versjon av Grunnloven som skal være gjeldende, er den siste versjonen som folket, gjennom folkeavstemninger har bestemt skal være gjeldende. Derfor må de Grunnlovsendringer som er gjort etter 1814 revurderes om skal inn igjen i Grunnloven, og deretter ta alle endringer som man ønsker som et Grunnlovstillegg, som skal overstyre den opprinnelige lovparagraf i Grunnloven.

Håper dette var forståelig, og jeg gjentar dette er mitt og ikke Norgespartiets offisielle syn (selv om det nok samsvarer ganske bra).

Og det er jo et tankekors, at Jonas Gahr Støre er medlem av Jesuittordenen til den katolske kirken. For å forklare hvor stor makt jesuittordenen har på verdensbasis (i verdens største religion – katolisismen) så er Paven øverst, og rett under Paven kommer Jesuittordenen. Paven er en slags president innenfor Katolisismen, og Jesuittene er statsministere i det katolske rikets ulike “land”. Under Jesuittordenen, ligger Malteserordenen som er Pavens justisministere (under statsministeren fra Jesuittordenen) Malteserordenen styrer illuminati og Frimureriet. Illuminati er et slags “politidirektorat” under Paven og Frimurerne er på en måte “stortingspolitikerne” til Paven, i det ulike land innenfor den katolske “verdenstaten”. Under “politidirektoratet/illummunati” og Stortingspolitikerne/Frimurerordenen" så finnes “politiet” til Paven, som er i Norge, Stay Behind organisasjonen, som utfører alt fra etterretning, likvidering, sabotasje, psykisk terror, og så videre. Å nekte jesuitter/maltesere/illuminati/frimurere adgang til riket/forby tilknytning, er derfor en sak som Grunnloven til Norge, bør vurdere sterkt. Som en liten diversifiserng fra innledningen til denne saken, så har jeg vært overvåket av Stay Behind organisasjonen i flere år, og også vært gjenstand for “ulike terroriserende tiltak” fra denne organisasjonen.

Takk for utfyllende svar.

Dette her er også for egen regning, ikke Norgespartiet sitt standpunkt, så se totalt bort fra Norgespartiet i denne kommentaren, men kommentaren er likefullt meget viktig, for å forstå mangelen på reellt demokrati i Norge.

Jeg vil oppfordre debattantene å vurdere hva Jonas Gahr Støre og Jens Stoltenberg egentlig gjør med denne nasjonen og demokratiet. Gahr Støre som Pavens øverste mann i enhetstaten Norge, og et EU som Pavemakten har opprettet , i likhet med islam, kommunismen og fascismen, finansiert gjennom Pavemakten sine egne bankierer, Wall Street bankene Rotschild og Rockefeller. Se bort fra den tysk-franske stålunionen, Paven kom inn i etterkant, da Pavemakten så potensialet i å “forene Europa”. Pavemakten opprettet Islam på 600 tallet, for å forsøke å bekjempe både jødedommen og den kristne kirke, hvor spesielt den kristne kirken (etter jøden Jesus Kristus) ble oppfattet som en stor trussel mot Pavemakten.

Jens Stoltenberg er kommunismens øverste mann i Norge. Kommunismen er opprettet av Paven gjennom det politiserte Frimureriet (det er bevist at Lenin og Troskji var frimurere) Stoltenberg er avslørt som kommunist KGB/FBS agent. Det er bevist i Mitrokin arkivene, boka som KGB sin gamle sjefsarkivar Mitrokin i Moskva skrev, etter at han hoppet av til vesten, hvor Stoltenberg har kodenavn Steklov. Thorvald Stoltenberg er både gammel KGB lakei og Bilderberger (en del av frimureriet). Stoltenberg familien finansieres gjennom en av Pavens bankierer, Rockefeller konglomeratet på Wall Street, med David Rockefeller som øverste hauk. Erna Solberg og Siv Jensen er også en del av det politiserte frimureriet, som pent og pyntelig feier seg inn i ismer og høyre/venstre aksen, et begrep funnet opp av Pavemakten, for å splitte og herske over befolkningen i alle land.

Derfor er EU, EØS, og alle andre ismer og ideologier, noe som enhetstaten Norge ikke skal være en del av. Derfor er høyre/venstreaksen et politisk spill, som hører hjemme på søppeldynga, og Norgespartiet er det eneste partiet etter mitt syn, som definerer seg ut av dette maktspillet, som ødelegger demokratiet og folkemakten. Håper dette klargjør, hva som egentlig skjer i det skjulte maktspillet, som foregår bak demokratiet og folkets rygg. Og er man uenig i det jeg sier, så vennligst, IKKE dra Norgespartiet inn og tillegg dem noe negativt, som følge av denne kommentaren! Jeg skriver dette på eget fritt grunnlag, og skal konfronteres personlig i debatt, som dette.

(…)
Jeg skriver dette på eget fritt grunnlag, og skal konfronteres personlig i debatt, som dette.
(…)

Problemet som du så godt illustrerer ovenfor er at diskusjoner rundt dette temaet raskt koker ned til konspirasjonsteorier og et herlig sammensurium av navn, karakteristikker og en generell stemning av paranoia.
Jeg sier ikke at du tar feil. Problemet er hvordan dette fremstilles.
På grunn av den massive mengden med piss som utgjør konspirasjonsteorier i sin helhet (illuminati, reptiler, marsboere, 2012, etc, etc, etc) drukner kritiske spørsmål i et hav av fjolsete teorier og grunnløse påstander slik at man som kritisk tenkende ender opp med å fremstå som en paranoid skrulling når man stiller spørsmål ved vedtatte absolutte “sannheter”.
Det er ikke nødvendig å komme med hele remsen når man debatterer.
Og kommer man med hele remsen skaper man et inntrykk av at man ikke er seriøs.
Slik som i denne tråden.

Og det er kanskje hele poenget?

Jeg ventet nesten bare på det ordet; konspirasjon, og så kom det jammen nå igjen…

Så lenge det er dokumentert så holder det vel lenge? Medlemslistene til Bilderberger’ne er offentlig kjent, med andre ord, ingen konspirasjon. Jens Stoltenbergs FSB spiontilknytning er dokumentert av selveste KGB arkivaren Mitrokin i Moskva (intet gikk inn i KGB sine arkiver uten om at han viste noe om det) og boken er dokumentert, med andre ord ingen konspirasjon. Jonas Gahr Støre som jesuitt er dokumentert og ingen konspirasjon. Pavens maktapparat og maktlinje (jesuitt/malteser/Illuminati/frimurer), er dokumentert og ingen konspirasjon. Islam sin åpne agenda om et verdensomspennende kaifat/verdensstat er dokumentert og ingen konspirasjon. Hvordan Rockefeller og Rotschield konglomeratene finansierer både Jens (jeg vil vaksinere hele verden) Stoltenberg, er dokumentert. Lenin og Troski sine frimurermedlemskap er dokumentert, finansieringen av kommunismen/facismen likeså fra Wall Street bankierene (Rockefeller/Rotschield).

Janke Mürer skrev som del første kommentar;
“Takk og lov for at det skal bli meget vanskelig å skaffe 5.000 underskrifter for dette.

La meg minne om at det har skjedd rarare ting.
Alle husker vel disse to fra stortingsvalget i 2001, grunnstammen i DDP. Partiet fikk 19 457 stemmer, noe som utgjorde 0,8 % av stemmene på landsbasis, men ikke nok til mandat.

Komikerparet(?) Atle Antonsen og Johan Golden. Sikkert like greit at det gikk som det gikk:-)

Det Politiske Parti

Fra Wikki

Jeg husker disse to da de stadig vekk stod på Karl Johan og sanket inn sine 5000 stemmer:-)

Hva har Golden og Antonsen med Norgespartiet å gjøre .

Absolutt ingenting, May – Harriet, det viser bare at ingenting er umulig. Det umulige tar bare litt lengere tid.

Du misforstår meg, Per-Vidar.
Poenget mitt er mengden med informasjon. Det blir for mange ting. Jeg antar at du er kjent med begrepet “lie-sandwhich” hvor man serverer en løgn pakket inn mellom to sannheter slik at løgnen blir oppfattet som en sannhet (eller omvendt). En annen taktikk er å drukne relevant informasjon i mengder med irrelevant informasjon.

Du nevner Bilderberger som om det er en annerkjent gruppe, men som du vet heter ikke Bilderberger gruppen Bilderberger gruppen. Gruppen har ikke noe navn, men er en årlig kongress for samfunnstopper og blir navngitt etter hotellkjeden der de første møtene ble holdt. Gruppen blir ofte fremholdt som det europeiske motstykket til den amerikanske Bohemian Society.

Du nevner Stoltenberg, vaksinasjoner og Rockefeller. Men dette drukner i en hel haug av andre ting slik at man ikke trekker ut essensen av dette i henhold til skinndemokratiet som dere omtaler.
Du trenger ikke bruke alle eksemplene på en gang.
Som engelskmennene sier: Less is more.

Eksempel:
___________________
Etter fugleinfluensafrykten tidlig på 2000 tallet og mangelen på vaksiner tegner flere land (blant annet Norge) bindende avtaler om å kjøpe minst tre vaksiner per innbygger om WHO erklærer verdensomspennende pandemi. Leverandørene på sin side forplikter seg å prioritere leveranser til landene som binder seg til denne avtalen.
Et politisk spill igangsettes så der definisjonen av hva ordet pandemi betyr endres ( http://www.information.dk/215341http://www.who.int/bulletin/volumes/89/7/11-086173/en/index.html ). Ordet pandemi endres ifra å bety en svært smittsom sykdom med mange dødsfall til å bety en svært smittsom sykdom.
WHO uttrykker etter denne endringen i 2009 frykt for at svineinfluensaen (en helt ordinær influensa) kan utvikle seg til en verdensomspennende pandemi.
Istedet for å berolige befolkningen om at dette ikke er farlig, iogmed at betydningen av ordet pandemi ikke lenger betyr dødelig sykdom, går norske myndigheter ut med skremselspropaganda ( http://nrk.no/nyheter/1.6584108 ). I ettertid innrømmer myndighetene at tallene som gir potensielt 13 000 dødsfall ikke er basert på utbrudd av svineinfluensa, men er basert på utbrudd av sykdommen “Spanskesyken” (en influensavariant som ikke er blitt sett i verden siden slutten av første verdenskrig).
Folkehelseinnstituttet fremstår som en gren av de norske myndigheter, og uttaler seg med absolutt sikkerhet. Dette institutet er privat, grunnlagt i stor del av gaver ifra Rockefeller, og ledet av Jens Stoltenbergs kusine (redigert: Lenker til Folkehelseinstituttet feiler ifra Origo sidene, informasjonen er tilgjengelig på Folkehelseinstituttets nettsider).
I ettertid, når panikken har lagt seg, viste det seg at svineinfluensaen ikke var farlig.
Det var vaksinen som ødela folk for livet.
I disse dager er det erstatningssaker for skader ifra vaksinen som dukker opp i mediebildet.
Spørsmålet man kan stille seg er hvorfor er det den norske stat som utbetaler erstatningene, og ikke produsentene ( http://www.vg.no/helse/svineinfluensa/artikkel.php?artid=10054553 )?
Svaret er enkelt, produsentene fikk innvilget ansvarsfraskrivelse ifra våre “folkevalgte” før en eneste dose var levert ( http://www.dagbladet.no/2009/11/08/nyheter/svineinfluensa/vaksine/legemiddelindustrien/helse/8934898/ ).
Pengemakten ler hele veien til banken, mens norske barn er ødelagt for livet og meg og deg med våre skattepenger betaler for legemiddelindustriens lek med kjemikalier ( http://www.tv2.no/nyheter/innenriks/helse/oljefondet-tjener-paa-influensavaksine-2997135.html )
____________________

Poenget mitt, Per-Vidar, er at for mange eksempler er ikke nødvendigvis bra.
Mer detaljert informasjon rundt noen få, konkrete saker som folk kan relatere til vil gjøre det lettere for folk flest å forstå på et mer personlig plan.
Kommer det for mye informasjon drukner poenget i poenger.

Det er en vesentlig forskjell på Golden og Anthonsen og på Per-Vidar Johansen og May-Harriet Seppola. De to førstnevnte er komikere, og det er definitivt ikke de to sistnevnte! Eller, er det kanskje nettopp det de to sistnevnte er…?

Anders Langøy Isaksen, jeg skal være ydmyk å ta kritikk på at det kanskje er for mye info på samme tid, men jeg har et enormt samfunnsengasjement på mange arenaer, og jeg må derfor benytte den korte tiden jeg er innom hver sosial media plass, å komprimere mitt budskap slik at helheten synker inn i ett innlegg. Det er vanskelig og noen ganger blir det nok litt mye info ja. Men ja jeg er fullstendig klar over Stoltenberg-familiens groteske maktbruk for å underkue det norske samfunnet, slik at de selv skal gjøre sine bedritne lommer enda fullere av våre innbetalte skattepenger.

Til Janke Mürer, takk for at du holder tråden varm og promoterer Norgespartiet med gratis oppmerksomhet. Vi klarer oss sikkert uten deg, men for all del, ytringsfrihet er en menneskerett i Norge.

Det er en vesentlig forskjell på Golden og Anthonsen og på Per-Vidar Johansen og May-Harriet Seppola. De to førstnevnte er komikere, og det er definitivt ikke de to sistnevnte! Eller, er det kanskje nettopp det de to sistnevnte er…?

Jeg får en følelse av at du ikke helt vet hva du snakker om.
Kanskje du burde tatt deg tid til å faktisk lese gjennom hva Det Politiske Parti sto for?
http://www.dpp.no/
Ja. Det var frontet av komikere, men bak all god humor ligger det alltid et element av alvor.

Å lese det lille som er å lese om Norgespartiet , er som å lese eventyret om Rødhette og ulven !
Forskjellen kan vere at Rødhette og ulven er mer sansynlig og troverdig enn troverdigheten til Norgespartiet !

Du mener en ulv av samme morderiske og grådige type som FRP har programfestet å få fjernet fra de norske skoger og vidder – og som tydeligvis har fått Falsk til å vende ryggen til partiet i sitt hjerte…

Altså ikke snille tegneserieulver som Lille-ulv i Donald Duck…:-)

Annonse

Nye bilder